Шапка Адепта 1 lvl
Шапка Подмастерья 7 lvl
Шапка Аколита 14 lvl
Шапка Мага 20 lvl
Шапка Знаний 27 lvl
Шапка Волшебника 34 lvl
Шапка Магистра 41 lvl
Шапка Архимага 48 lvl
Шляпа Радуги 55 lvl
Midnight Hat 62 lvl
Nightmare Hat 70 lvl
Dark Crystal Hat 77 lvl
Blood Hat 84 lvl
Outworld Hat 90 lvl
Infinity Helm 100 lvl

10:20  | Онлайн: 68 |  0.04 с.