Сапоги Адепта 1 lvl
Сапоги Подмастерья 7 lvl
Сапоги Аколита 14 lvl
Сапоги Мага 20 lvl
Сапоги Знаний 27 lvl
Сапоги Волшебника 34 lvl
Сапоги Магистра 41 lvl
Сапоги Архимага 48 lvl
Башмаки Радуги 55 lvl
Midnight Boots 62 lvl
Nightmare Boots 70 lvl
Dark Crystal Boots 77 lvl
Blood Boots 84 lvl
Outworld Boots 90 lvl
Infinity Boots 100 lvl

11:28  | Онлайн: 64 |  0.04 с.